Podlahy obchodných centier, výrobných objektov a športových hál sú vysoko zaťažované, a preto si vyžadujú zvýšenú starostlivosť. V rámci pravidelného upratovania naši profesionáli aplikujú na vysoko frekventovanú podlahu vrstvu impregnácie, prípadne ochrannú vrstvu a pri špecifických požiadavkách špeciálnu nano ochranu, ktorá predlžuje životnosť podlahy.

V prípade elastických podláh používame polymérové a polyuretánové prípravky, ktoré štruktúru podlahy násobne spevňujú, a tým niekoľkonásobne predlžujú jej životnosť.

Upratovanie veľkých objektov zahŕňa

  • strojové upratovanie podláh

  • upratovanie vstupných priestorov
  • upratovanie pasáže, food court, zázemie, recepcií

  • upratovanie toaliet, doplňovanie hygienických potrieb
  • zber a zvoz nádob na odpadky v interiéri a exteriéri
  • brúsenie, leštenie a renovácia podláh
  • upratovanie priľahlých komunikácií, posypová služba
  • zdržba zelene vrátane kosenia trávy a likvidácie opadaného lístia